Klikklån

Klikklån tilbyr mindre forbrukslån i samarbeide med Thorn Privat Finans, og de lover umiddelbart svar på din lånesøknad, uansett når på døgnet du søker.

Klikklån spesialiserer seg på de helt små forbrukslån, og de tilbyr derfor lånebeløp fra 10.000kr. Og opp til 40.000kr. Den maksimale nedbetalingstiden er 6 år, og dette er helt uavhengig av hvor mye du låner. Med en lang løpetid på lånet og et lavt lånebeløp vil den effektive renten imidlertid bli svært høy. Derfor på tross av et lavt månedlig avdragsbeløp, vil sluttsummen bli høy og kredittkostnadene langt overstige beløpet som lånes.

Den nominelle renten på lånet ligger fra 9,90% til 23,87%. Siden lånebeløpene som tilbys er lave, og det månedlige termingebyret er på hele 45kr., så blir den effektive renten opp mot 52%. Som alltid vil det være din inntekt og økonomiske situasjon ellers, som avgjør hvilken nominell rente du blir tilbudt, og det laveste rentenivået er sannsynligvis forbeholdt kunder med godt over gjennomsnittet god økonomi.

I bankens annonsering av lånet, loves det utbetaling av pengene straks lånet er godkjent. I står det at lånet står det i midlertidig at lånet utbetales 6 dager etter godkjenning av lånet. Trenger du pengene raskt kan det derfor være en god ide å kontakte banken på forhånd, for å sikre at de faktisk kan betale ut lånet med det samme.

Siden Klikklån samarbeider med Thorn Privat Finans, er låneavtalen som inngås mellom låntaker og Thorn. Klikklån er bare en formidler av lånet. Likeledes vil lånet bli utbetalt fra Thorn og det er også Thorn Privat Finans som vil være juridisk motpart ved en eventuell misligholdelse.

Krav for å få lån gjennom Klikklån

Kravene for å få lån gjennom Klikklån er de samme som for et lån hos Thorn. Du må være fylt 20 år og ha en liknet inntekt. Det oppgis ikke noe minstekrav til inntekten din. Videre, om det er snakk om relativt beskjedne summer på lånene, vil de fleste sannsynligvis få innvilget et lån. Den faste inntekten trenger ikke nødvendigvis å være lønnsinntekt. Trygd, sykepenger eller stipend fra Statens lånekasse vil normalt også bli regnet som fast inntekt. Det stilles ikke krav om norsk statsborgerskap for å få innvilget lån. Du må likevel ha vært folkeregistrert i Norge de seneste to årene.