4 banker med lav rente på refinansiering

Det er ikke alltid helt enkelt å finne ut av hvilken bank eller finansieringsselskap en skal søke hos. Spesielt ikke siden det etter hvert finnes mange utbydere av forbrukslån. Men, har du bestemt deg for å søke om et forbrukslån til refinansiering av gjelden din, så gjelder det å finne en bank som kan tilby en lav rente. Når en har fått brukt litt vel mye på kredittkortene og ikke klarer å betale regningen til tiden, så blir ofte løsningen å kun betale minstebeløpet. Ulempen med dette er at rentene begynner å løpe. Med en rentesats på opp mot 30% blir det fort dyrt. Har du kanskje brukt kr 80 000 på de to kortene du har, så koster dette kr 2000 i rente hver måned. Og betaler du kun inn minimumsbeløpet, så vokser gjelden dessverre veldig raskt.

Nytt og større lån med lavere rente

Det er nå det lønner seg å søke etter et lån til refinansiering. Med et forbrukslån kan du betale ut kredittkortgjelden. Lånet kan brukes til akkurat det du måtte ønske og dermed også til refinansiering. Det er selvsagt viktig å få med seg at gjelden ikke blir borte når en får innvilget et forbrukslån til å refinansiere kredittkortgjelden. Men det vil spare deg for mange penger i renter og gebyrer. Derfor er det viktig å få gjort noe ved økonomien, om du allerede har kommet på etterskudd med betalingene. Du kan låne inntil kr 500 000 hos mange banker og lånene kan som oftest betales ned over 15 år. Med en gjennomsnittlig rente på 15-16%, er det mulig å få en rente som er mer enn 10% lavere enn den du antagelig betaler på kredittkortet. Dette vil spare deg for mer enn kr 1000 hver måned i renteutgifter og dermed gi litt luft i budsjettet ditt.

Vi har funnet frem til 4 banker som tilbyr forbrukslån til refinansiering og som samtidig kan tilby en lav rente. Du finner flere banker på låneportaler som for eksempel www.billigeforbrukslån.no/refinansiering/

Bank Norwegian

Hos Bank Norwegian kan du søke om relativt små lånebeløp på kr 5000 eller større beløp, grensen går ved kr 500 000. Pengene du låner skal betales tilbake og hos denne banken kan du ikke bruke mer enn totalt 15 år på denne prosessen. Den laveste renten du kan få tilbud om er på 9,59%, da snakker vi om effektiv rente, og den høyeste er på 21,24%. Utover den effektive renten, må du også betale et fastlagt gebyr hver måned på kr 30 og ved opprettelse av lånet må du ut med et gebyr på kr 950. Hvor mye du faktisk ender opp med å betale i rente for lånet du opptar hos Bank Norwegian, kommer helt an på resultatet av den kredittvurderingen som gjøres når du søker.

Den enkleste måten å søke på er å gå inn på nettsiden til Bank Norwegian. Det er her du finner søknadskjemaet du skal fylle ut for så å sende den inn elektronisk. Siden alt går elektronisk vil du også få et raskt svar på søknaden din. Du kan da akseptere avtalen ved hjelp av din personlige BankID og sende inn kopi av lønnsslippen din samt seneste selvangivelse. Så snart dokumentene er godkjent, vil pengene bli overført til kontoen din.

re:member

re:member tilbyr også lån til refinansiering. Her kan du låne mellom kr 10 000 og kr 350 000. Nedbetalingstiden velger du stort sett selv, men den kan ikke strekkes over mer enn 12 år. Heller ikke her slipper du unna det månedlig termingebyr, som er på kr 45 samt etableringsgebyr på kr 750. Den laveste effektive renten er på 9% og går opp til 19,95%, men din søknad må gjennom en kredittvurdering før du får tilbud om lån og får vite hvilken rente du må betale. Også her møter du de generelle kravene som stilles til enhver som søker om å låne penger. Alderskravet hos re:member er dog 20 år.

Du kan søke om et lån hos re:member via nettsiden. Du sender ganske enkelt inn det søknadsskjemaet du finner der, svaret vil du motta i løpet av kort tid. Dette svaret vil inneholde all nødvendig informasjon. Du bruker BankID for å si ifra til banken at du aksepterer tilbudet deres, samtidig kan du også laste opp den dokumentasjonen banken måtte be om. Da er alt klart til at pengene kan føres over til kontoen din.

Opp Finans

Hos Opp Finans kan du søke om såkalte lån uten sikkerhet. Det laveste utlånsbeløpet ligger på kr 10 000 og det høyeste du kan be om er kr 500 000. Hos denne aktøren blir tiden du kan bruke på tilbakebetalingen satt i forhold til størrelsen på summen du har lånt. Du kan, f.eks. betale lånet tilbake over fire år, om du låner kr. 10 000. Nedbetalingstiden er 15 år for de store lånene. Det faste termingebyret er her på kr 50 og etableringsgebyret, som legges til lånesummen, er på kr 950. Opp Finans tilbyr en effektiv rentesats som strekker seg fra 8,21% og opp til 19%. Betingelsene for å søke om lån hos denne tilbyderen er likelydende som de du finner hos de andre långiverne på markedet Men med et enkelt unntak, nemlig at du ikke kan være yngre enn 21.

Opp Finans har en egen nettside hvor du vil finne alt du trenger for å sende inn en søknad. Fyller du ut og sender inn skjemaet du finner der, vil dette føre til at hele operasjonen går raskt unna. Det går da nemlig ikke lenge før du vil motta svar fra selskapet. Er svaret du får positivt kommer det et tilbud som inneholder betingelsene knyttet til lånet du skal oppta. Ønsker du at prosessen skal gå fort og trygt for seg, signerer du ved hjelp av BankId. Dermed tar det ikke lang tid før du har pengene stående på egen konto.

Lendo

Lendo er det man kaller en låneformidler og jobber sammen med flere ulike banker. De låner ut beløp fra kr 5000 til kr 500 000, og lånesummen må være ferdig tilbakebetalt senest 12 år etter at avtalen ble inngått. Den laveste rentesatsen hos Lendo er på 9%, men de har også satser på helt opp til 19%. Utover renten må du betale et termingebyr på kr 45 og et etableringsgebyr på kr 900. De samme kravene som er hos bankene, gjelder også hos Lendo. Den eneste forskjellen er at du må være minst 20 år for å få søknaden godkjent.

Når du sender inn forespørselen om lån via formularet du finner på nettsiden til låneselskapet, så sendes denne automatisk videre til de partnerne Lendo har et samarbeid med. Etter en kredittvurdering, vil disse eventuelt sende deg tilbud om lån. I løpet av 24 timer kan du ha mottatt inntil ti tilbud og du kan da velge det lånet som passer best for deg. Signer lånedokumentene for det ønskede lånet med BankID og pengene er klare for å havne på kontoen din.

Kilder:
Billigeforbrukslån.no

Klikklån

Klikklån tilbyr mindre forbrukslån i samarbeide med Thorn Privat Finans, og de lover umiddelbart svar på din lånesøknad, uansett når på døgnet du søker.

Klikklån spesialiserer seg på de helt små forbrukslån, og de tilbyr derfor lånebeløp fra 10.000kr. Og opp til 40.000kr. Den maksimale nedbetalingstiden er 6 år, og dette er helt uavhengig av hvor mye du låner. Med en lang løpetid på lånet og et lavt lånebeløp vil den effektive renten imidlertid bli svært høy. Derfor på tross av et lavt månedlig avdragsbeløp, vil sluttsummen bli høy og kredittkostnadene langt overstige beløpet som lånes.

Den nominelle renten på lånet ligger fra 9,90% til 23,87%. Siden lånebeløpene som tilbys er lave, og det månedlige termingebyret er på hele 45kr., så blir den effektive renten opp mot 52%. Som alltid vil det være din inntekt og økonomiske situasjon ellers, som avgjør hvilken nominell rente du blir tilbudt, og det laveste rentenivået er sannsynligvis forbeholdt kunder med godt over gjennomsnittet god økonomi.

I bankens annonsering av lånet, loves det utbetaling av pengene straks lånet er godkjent. I står det at lånet står det i midlertidig at lånet utbetales 6 dager etter godkjenning av lånet. Trenger du pengene raskt kan det derfor være en god ide å kontakte banken på forhånd, for å sikre at de faktisk kan betale ut lånet med det samme.

Siden Klikklån samarbeider med Thorn Privat Finans, er låneavtalen som inngås mellom låntaker og Thorn. Klikklån er bare en formidler av lånet. Likeledes vil lånet bli utbetalt fra Thorn og det er også Thorn Privat Finans som vil være juridisk motpart ved en eventuell misligholdelse.

Krav for å få lån gjennom Klikklån

Kravene for å få lån gjennom Klikklån er de samme som for et lån hos Thorn. Du må være fylt 20 år og ha en liknet inntekt. Det oppgis ikke noe minstekrav til inntekten din. Videre, om det er snakk om relativt beskjedne summer på lånene, vil de fleste sannsynligvis få innvilget et lån. Den faste inntekten trenger ikke nødvendigvis å være lønnsinntekt. Trygd, sykepenger eller stipend fra Statens lånekasse vil normalt også bli regnet som fast inntekt. Det stilles ikke krav om norsk statsborgerskap for å få innvilget lån. Du må likevel ha vært folkeregistrert i Norge de seneste to årene.